เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินแอนด์โค ซีดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2550 ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน ต้นพันธุ์แข็งแรงและให้ผลผลิตสูง โดยคัดสรรเมล็ดพันธุ์มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด

ก่อนที่บริษัทจะจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรและผู้บริโภค เราทำการวิจัยและทดลองอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดพันธุ์ของเรา มีความทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและง่ายต่อการเพาะปลูก เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมเกษตรกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เน้นการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีคุณภาพและทำงานเป็นทีม เพื่อการบริการอันเป็นเลิศ ในทุกๆด้าน เรามีการวางแผนครอบคลุมทั่วโลก ดำเนินการตอบสนองตรงต่อความต้องการของแต่ละตลาด บริการอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลงาน

เราหวังว่าจะสามารถสร้างความสุขให้กับผู้ที่ใช้เมล็ดพันธุ์และได้รับการบริการจากอินแอนด์โค จึงอยากให้ทุกๆ ท่านเข้ามาร่วมกันสร้างความสุข และนี่คือความหมายของคำว่า อินแอนด์โค ซีดส์

เมล็ดพันธุ์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ
  • เมล็ดพันธุ์ของเรามีความบริสุทธิ์ ตรงตามสายพันธุ์และไม่มีสิ่งเจือปนถึง 98%
  • อัตราความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 85% ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก
  • เมล็ดพันธุ์ผ่านกระบวนการต่างๆที่จะช่วยให้ปราศจากจากโรคพืชที่อาจจะติดมากับเมล็ดสูงถึง 100%
  • มีการตรวจสอบอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์มีอัตราความงอกสูงและข้อมูลที่ติดฉลากตรงตามความเป็นจริง
  • เราหมั่นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจากลูกค้าและคลังสินค้าของบริษัทฯ
  • เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากเมล็ดพันธุ์ของเราจะสามารถแข่งขันได้ทั้งผลผลิตและการตลาด
  • เรารับประกันความพึงพอใจและรับคืนสินค้าหากลูกค้าไม่เกิดความประทับใจในตัวสินค้าของเรา ซึ่งเราจะรับคืนในส่วนสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดเท่านั้น

Shopping cart

No products in the cart.