นโยบายการคืนเงิน ( Refund Policy ) 

บริษัท อินแอนด์โค ซีดส์ จำกัด (In & Co Seed Co., Ltd.) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ IN & CO SEED ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

1.1  ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master card ) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วันทำการ ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email แจ้งจากทางบริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีท่าน

1.2 กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกร ของ บริษัท อินแอนด์โค ซีดส์ จำกัด (In & Co Seed Co., Ltd.) บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วันทำการ ท่านจะได้รับ Email ตอบกลับหลังจากการแจ้งการคืนเงินภายในระยะเวลา 24 ชม.

2. การแจ้งขอเงินคืนลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

2.1 ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนค่าสินค้า ตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master Card ) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วันทำการ ตามแต่เงื่อนของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต โดยมีการหักค่าธรรมเนียม 5 บาท ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email แจ้งหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีของท่าน

2.2   กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท อินแอนด์โค ซีดส์ จำกัด (In & Co Seed Co., Ltd.) บริษัทจะทำการคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อรายการ ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 7 วันทำการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อหากระยะเวลาเกิน 24 ชม. นับจากการสั่งซื้อ

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

ติดต่อเรา

บริษัท อินแอนด์โค ซีดส์ จำกัด

55/219 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร: (+66) 877199396

มือถือ: (+66) 877199396

อีเมล: kampol@inandcoseeds.com

Shopping cart

No products in the cart.