นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า (EXCHANGE / RETURN POLICY)

บริษัท อินแอนด์โค ซีดส์ จำกัด ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก http://inandcoseeds.com/

โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1.1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านอีเมล์ kampol@inandcoseeds.com หรือทาง Call Center : 087-7199396 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 – 17:30น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

1.2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าหลังทางบริษัทประเมินเบื้องต้น อันเกิดจากเหตุผลของลูกค้าไม่เหมาะสม

1.3. รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ 

1.4. รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดชนิด ขนาด หรือสินค้าหมดอายุ เป็นต้น

1.5. ต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบ ถ้วน

1.6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

1.7. ในการเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในราคาเดียวกัน และสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างเท่านั้น โดยบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด

2. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่

2.1. ที่อยู่ตามด้านล่างโดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงินและใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) พร้อมกับสินค้าที่อยู่ใน สภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 1. 

มาที่

บริษัท อินแอนด์โค ซีดส์ จำกัด

50/2 หมู่ 3 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

มือถือ: 087-7199396
อีเมล: kampol@inandcoseeds.com
(ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและหลักฐานต่างๆ)

3. ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนและการคืนสินค้า

3.1. การเปลี่ยน และการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน /ใบกำกับภาษี ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับ ภาษีพร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ) สินค้าจะได้รับการ ตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของร้านค้าดังกล่าวจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า โดยการเปลี่ยน และการคืนเงินให้แก่ลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

4. หลักฐานในการเปลี่ยนและการคืนสินค้า

4.1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)

4.2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบ อื่นๆ

5. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน

5.1 ในการชำระผ่านบัตรเครดิตขณะที่ระบบยังไม่ได้ตัดเงิน และสินค้ายังไม่ได้จัดส่งจะทำการ Void ให้ลูกค้า

5.2 กรณีที่ตัดเงินวางวงเงินบัตรแล้ว หรือจัดส่งสินค้าแล้วทุกกรณีบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทำการส่ง หลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร

Shopping cart

No products in the cart.